Cardio-Respiratorische biofeedback

De ademhalingstraining, cardio respiratorische biofeedback genoemd, maakt directe therapie en bepalen van het regulatievermogen van het lichaam mogelijk.

Dit gaat als volgt:

In de praktijk wordt de VNS analyse bij de patiënt afgenomen. Indien een optimale regulatie zichtbaar is, zijn verdere metingen niet noodzakelijk.

Indien de meting een te actieve sympathicus laat zien, dan is het vraag hoe sterk zich deze reeds in het lichaam manifesteert.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is aansluitend een tweede meting nodig waarbij de patiënten ademhalingsoefeningen krijgt. De VNS analyse geeft aan wanneer en hoe lang de in en uitademing moet zijn.
De ideale tijd, zoals deze in studies wordt beschreven is 4 seconden in en 6 seconden uitademen. Voor COPD en astma patiënten zijn er ook wat snellere ritmen mogelijk.

Adem de ademhalingscyclus van VNS in zonder parasympathisch zenuwstelsel
VNS Adem de ademhalingscyclus uit zonder parasympathisch zenuwstelsel

Door dit ademhalingsritme moet de parasympathicus gestimuleerd, de variabiliteit verhoogd en de sympathicus activiteit geremd worden.

Indien de tweede meting deze verbetering bewerkstelligt dan is de controle en regulatie nog niet langdurig verstoord.

Aan de hand van de metingen kan de patiënt zelf zien wat de invloed is van zijn of haar ademhaling of het regulatiepatroon.
De waarschijnlijkheid dat uw patiënt een bewuste ademhaling gaat volgen ( b.v. met Vagusvit ) wordt door de visualisering sterk vergroot.

VNS Ademhalingscyclus voor na afloop

Indien door de ademhalings training maar weinig resultaat laat zien in de vegetatieve regulatie, kunt u ervan uitgaan dat de regulatie al langdurig verstoord is en de patiënt zich in een regulatie starheid bevindt ( zie voorbeeld )

Ademhalingstherapie is desondanks in dit geval zeer zinvol.

VNS voorbeeld voor en na ademhalingscyclus geen verbetering van het zicht van de patiënt