Kort of lange HRV meting?

Met de analyse van het vegetatieve zenuwstelsel willen we de activiteit van het vegetatieve zenuwstelsel in kaart brengen en bepalen of stress het lichaam belast. U kunt binnen 15 minuten door de analyse bepalen of de parasympathicus in staat is om zijn functie in rust te vervullen.

Wat indien uw patiënt moe is of een gestreste dag achter de rug heeft?

Het vegetatieve zenuwstelsel is een regulatie systeem, wat al onze organen controleert en reguleert naar gelang de situatie.

Indien de patiënt een stressvolle dag heeft gehad of moe is, lijdt dit tot een verhoogde sympathische en een verlaagde parasympatische activiteit. Dit betekend in de praktijk dat alleen met één meting geen exacte uitspraak gedaan kan worden of de parasympathicus nog voldoende reserves heeft.

Bij opvallende meet resultaten met een verhoogde parasympathicus en verlaagde parasympathicus dient u aansluiten een tweede meting met ademhalingsoefeningen uit te voeren. ( geïntegreerd in de VNS analyse professional )

De ademhalingsoefening stimuleert de parasympathicus en laat zo de reserve van de parasympathicus zien.

Ademhalingsimpulsen geven aan of er reserves aanwezig zijn in de HRV Voorbeeld 1

Het beeld laat vaak een meting met verhoogde sympathicus ( rood ) en verlaagde parasympathicus ( blauw ) zien, die door de ademhalingsoefeningen duidelijk verbeterd. Verdere informatie omtrent de ademhalingstraining vindt u hier.

Binnen 15 minuten heeft u een uitslag betreffende de vegetatieve regulatie en kunt u bepalen of het om een kortdurende stress reactie gaat ( zie voorbeeld hierboven ) of dat de stress zich reeds manifesteert ( zie voorbeeld hieronder ).

Ademhalingsimpulsen geven aan of er reserves zijn in de HRV Voorbeeld 2
Ademhalingsimpulsen geven aan of er reserves zijn in de HRV Voorbeeld 3