Wie moet er
gemeten worden?

Wer sollte gemessen werden?

 • Alle Patienten als Additivum zur Anamnese, um einen Überblick über die Anpassungsfähigkeit des gesamten Organismus zu erhalten.
 • Jeder Patient mit stressbedingten Symptomen in allen Fachbereichen
 • Patienten bei Checkups
 • Grundsätzlich zur Therapiekontrolle, um die medikamentöse Einstellung und die Wirkung auf das VNS zu prüfen.

... bei allen Checkups (siehe Leitlinie DGAUM)
... bei Schmerzpatienten
... bei unerfülltem Kinderwunsch
... in der Schwangerschaft
... bei Stoffwechselerkrankungen
... zur Risikoabschätzung einer KHK
...  bei allen Kontrolluntersuchungen von Diabetikern (siehe nationale Versorgungsleitlinien ab Seite 69)
...  bei Depressionen
...  bei Reizdarm
...  bei Schlafstörungen
...  bei Schwindel 

Reguliere Geneeskunde

De VNS Analyse kan toegepast worden bij:

 • Alle checkups, waarbij met de gangbare parameters niet de achterliggende vegetatieve disbalans tevoorschijn komt. Vaak zijn alle gangbare parameters normaal maar laat de VNS analyse zien dat organen en orgaansystemen door maximale spanning gereguleerd worden.
 • Patiënten met stress, om te bepalen hoe het lichaam met deze stress omgaat 
 • Patiënten met diabetes om het risico op cardiale diabetes neuropathie in te schatten
 • Patiënten met hart en vaat aandoeningen, die reeds medicatie gebruiken om de dosering en het risico op gevolgen van de ziekten in te kunnen schatten.
 • Patiënten met het risico op hart en vaat aandoeningen. Vele studies hebben reeds bewezen dat het risico op deze aandoeningen middels de VNS analyse goed ingeschat kunnen worden
 • Patiënten met slaap problemen. U kunt met de VNS analyse inschatten of de slaap problemen de vegetatieve balans negatief beïnvloed en hoe de therapie opgezet moet worden.
 • Patiënten die reeds behandeld worden, ter therapiecontrole. Het maakt in principe niet uit of de patiënt natuurgeneeskundig of regulier behandeld wordt en/of alleen zijn lifestyle veranderd heeft.
Gynaecologie

De VNS analyse kan toegepast worden bij:

 • Alle voorzorg onderzoeken, om de vegetatieve regulatie objectief te beoordelen en eventuele risico's in kaart te brengen
 • Gynaecologische problemen, gezien de symptomen door een vegetatieve disbalans versterkt kunnen worden
 • Iedere gestreste patiënt, om in te schatten hoe het lichaam omgaat met stress
 • Iedere zwangere, gezien balans in het lichaam noodzakelijk is voor opbouw processen en het algeheel welbevinden
 • Patiënten met een kinderwens, bij een verhoogde sympathicus is het lichaam niet ingesteld op een zwangerschap maar eerder op de vlucht voor gevaar
 • Alle patiënten met slaap stoornissen, door de VNS analyse kunt u inschatten of de slaap stoornis negatief werkt op de vegetatieve balans en hoe therapie ingesteld moet worden.
 • Bij alle kanker patiënten, voor, tijdens en na de chemotherapie. Bij een disbalans in het vegetatieve zenuwstelsel kan de therapie daarop aangepast worden om op deze manier de bijwerkingen van de chemotherapie te reduceren.
 • Bij alle therapiecontroles of patiënten nu regulier of natuurgeneeskundig behandeld zijn of slechts hun lifestyle hebben aangepast.
Orthopedie/Pijn therapeuten

De VNS analyse kan toegepast worden bij:

 • Patiënten met pijn, aanhoudende symptomen verhogen de sympathicus en dragen bij aan pijn verergering. Voor genezingsprocessen is de parasympathicus verantwoordelijk. Op deze manier kunt u de therapie bepalen. Met de VNS analyse kunt u een inschatting maken van het regulatiepatroon van de patiënt.
 • Alle degeneratieve aandoeningen gezien voor genezing en regeneratie de parasympathicus noodzakelijk is.
 • Patiënten met stress om te bepalen hoe het lichaam hiermee omgaat.
 • Alle patiënten met slaap storingen, middels de VNS analyse kunt u inschatten of deze slaapstoringen een negatief effect heeft op de vegetatieve regulatie en hoe u de therapie aan kunt wenden.
KNO geneeskunde

De VNS analyse kan toegepast worden bij:

 • Patiënten met stress, om te bepalen hoe het lichaam hier mee om gaat.
 • Tinnitus, om de vegetatieve regulatie in te schatten en hoe u deze het beste kunt behandelen.
 • Duizeligheid, om de vegetatieve regulatie in te schatten en hoe u deze het best kunt behandelen.
 • Patiënten met terugkerende infecties, gezien bij een verhoogde sympathicus het immuunsysteem minder actief is omdat het lichaam op de vlucht is voor gevaar.
 • Patiënten met slaap storingen, middels de VNS analsye kunt u inschatten of deze slaap storingen een negatief effect heeft op de vegetatieve regulatie en hoe u de therapie aan kunt wenden.
Urologie

De VNS Analyse kan toegepast worden bij:

 • Alle voorzorg onderzoeken, om de vegetatieve regulatie objectief te kunnen beoordelen en een eventuele risico inschatting te maken.
 • Alle patiënten met stress, om te bepalen hoe het lichaam hier mee om gaat.
 • Erectie stoornissen, gezien de parasympathicus voor een optimale erectie verantwoordelijk is.
 • Patiënten met slaap storingen, middels de VNS analyse kunt u inschatten of deze slaap storingen een negatief effect heeft op de vegetatieve regulatie en hoe u de therapie aan kunt wenden.
Neurologie

De VNS analsye kan toegepast worden bij:

 • Bij alle onderzoeken om de status van het vegetatieve zenuwstelsel te beoordelen
 • Patiënten met stress, om te kunnen bepalen wat de uitwerking is van stress op het lichaam.
 • Patiënten met depressie, om de graad en duur in te kunnen schatten
 • Ter therapie controle
 • Patiënten met een burn-out om de vegetatieve regulatie in te kunnen schatten
 • Alle patiënten met slaap storingen, middels de VNS analyse kunt u inschatten of deze slaap storingen een vegetatief effect heeft op de vegetatieve regulatie en hoe u de therapie aan kunt wenden.
Psychologie

De VNS Analyse kan toegepast worden bij:

 • Alle onderzoeken om de status van het vegetatieve zenuwstelsel te beoordelen
 • Patiënten met stress, om te bepalen wat de invloed is van stress op het lichaam
 • Patiënten met depressie, om de graad en duur in te kunnen schatten
 • Ter therapie controle
 • Alle patiënten met slaap storingen, middels de VNS analyse kunt u inschatten of deze slaap storingen een negatief effect heeft op de vegetatieve regulatie en hoe u de therapie aan kunt wenden.