Veelgestelde vragen

Wat betekend HRV?

HRV komt uit het Engelse woord wat Hartritme variabiliteit betekend. Er zijn meerdere benamingen voor zoals hartslagvariabiliteit, hartfrequentie variabiliteit en hartritme variabiliteit.

Bij de HRV meting, ook wel VNS-Analyse genoemd, wordt de tijdsafstand van hartslag tot hartslag ( RR-Interval ) in milliseconden gemeten.

Wat betekend VNS?

Vegetatief zenuwstelsel, door de HRV analyse is het mogelijk de functionele toestand van het VNS, sympathicus en parasympathicus, te meten. Hierdoor wordt de HRV Analyse ook wel VNS-Analyse genoemd.

Welke betekenis heeft de korte tijd meting van de HRV/VNS analyse

De korte meting heeft net zo veel betekenis als een langere tijds meting. De data is gevalideerd en correleert met een lange tijds meting. Dit is door vele studies bevestigd. Sinds augustus 2011 is de korte tijds meting dan ook opgenomen in de " Versorgungsleitlinien Diabetes" ter risico bepaling.

Het onderscheid is, dat de korte tijds meting ( 5-10 minuten ) veel eenvoudiger, sneller en praktischer is dan de lange tijds meting. De patiënt moet bij een lange tijdsmeting nauwkeurig bij houden wat hij of zij gedaan heeft, daarnaast ontstaan bij de lange tijds meting vaak technische storingen die manueel uit de meting gefilterd moeten worden. Het bepalen van een nauwkeurige uitslag duurt dus veel langer.

In oogschauw moet worden genomen, dat door de VNS analyse de regulatie van het vegetatieve zenuwstelsel gemeten wordt. Regulatie betekend, dat het vegetatieve zenuwstelsel het lichaam aan iedere situatie moet kunnen aanpassen. Daarbinnen zijn fluctuaties van sympathicus en parasympathicus niet uit te sluiten, gezien deze volkomen fysiologisch zijn. In de praktijk moeten dan ook standaard maatregelen genomen worden. De patiënt moet zich 10 minuten voor de meting, net als bij een bloeddrukbepaling, rustig houden. Tijdens de meting moet de patiënt zitten of liggen en niet te veel bewegen. Het beste is om de patiënt tijdens de meting alleen te laten.

Welke parameters zijn praktijk relevant?

Men moet dan eerst de vraag stellen uit hoeveel parameters het vegetatieve zenuwstelsel hoofdzakelijk bestaat. Sympathicus en parasympathicus zijn de belangrijkste parameters in de praktijk.

In de VNS-Analyse is de volgende informatie zichtbaar: Rhytmogramm, Strooidiagram, Histogramm, Stessindex ( Sympathicus ), RMSSD ( Parasympathicus ), Polsfrequentie, de SDNN ( Standaardafwijking ) en de Alpa-1 waarde, die de kwaliteit van de regulatie aangeeft.

Meer informatie zoals formules en grafieken kunnen snel te veel zijn, en verwarring oproepen bij therapeut en patiënt. De Spectrumanalyse biedt vanuit ons oogpunt in de dagelijkse praktijk geen meerwaarde ten opzichte van de reeds genoemde waarden die al zichtbaar zijn.

Wat is de zin van een HRV/VNS-Analyse?

Hoe kan het vegetatieve zenuwstelsel ( VNS ) in rust om gaan met belastingen en hoe wordt deze belasting beantwoord. Is de regulatie zeer goed, goed, beperkt, zeer beperkt of bestaat er reeds een starheid. Een ander heel belangrijk punt is de therapiecontrole. Wat is het therapeutisch resultaat van de behandeling.

Kunnen specifieke diagnoses met de VNS-Analyse vastgesteld worden?

Nee. Alleen het regulatievermogen van het vegetatieve zenuwstelsel kan beoordeeld worden. Bij een massieve regulatiestoring zal verder differentiaal diagnostiek toegepast moeten worden. Waar de slechte regulatie zich in het lichaam als eerste uit is zeer individueel.

Is de VNS-Analyse reproduceerbaar?

Ja. De meting wordt in rust toegepast.
U moet om de VNS-Analyse als therapiecontrole in te zetten standaard maatregelen nemen ( zoals bij het meten van de bloeddruk ). U kunt op deze manier altijd herkennen, of iemand goed of slecht reguleert. De basis regulatie fluctueert in de loop van de dag niet dusdanig, dat u ,s morgens een goede regulatie en ,s avonds een beperkte regulatie test. Lichte fluctuatie is echter volkomen normaal, gezien het om een regulatiediagnostiek gaat en niet om starre parameters. Regulatie betekend op belastingen kunnen reageren.

Wat betekend regulatie?

Definitie: Regulatie is de constante  en situatie afhankelijke aanpassing van alle lichaamsfuncties door het vegetatieve zenuwstelsel ( VNS ).

Iedere seconde van de dag moet ons lichaam op verschillende belastingen, of dit nu uit de leefomgeving of uit het lichaamsmilieu komt, instellen en op een gepaste manier reageren. Eten, sprinten, discussiëren, slapen, een brief schrijven enz. zijn hier voorbeelden van. Iedere minuut van de dag past het VNS van de mens zich dus aan op de verschillende voorwaarden die worden gesteld, waardoor er een constante regulatie van het systeem ontstaat.

Wat zijn de meetvoorwaarden?

De te meten persoon moet zich voor de meting ( 10 min ) rustig houden zoals bij een bloeddrukmeting. De meting vindt zittend of liggend plaats, gezien de belangrijkste vraag is:

Kan de parasympathicus zijn functie in een situatie van rust uitvoeren of is de sympathicus overactief?

Stressfactoren moeten worden vermeden. De te meten persoon moet zich niet al te veel bewegen, niet praten tijdens de test en ontspannen zitten of liggen. Gedurende de test (5-10) minuten kan de patiënt alleen gelaten worden.

Hoe lang duurt een VNS-Analyse?

De VNS-Analyse duurt 520 hartslagen. De meetduur verschilt dus afhankelijk van de hartslag van de persoon. Bij een hartslag van 100 duurt de meting ongeveer 5 minuten en bij een pols van 50 ongeveer 10 minuten. Gemiddeld duurt de test 7 minuten.

Hoe nauwkeurig meet de VNS-Analyse?

De meetresolutie bedraagt 1 ms. Over de borstgordel worden de RR afstanden per slag aan de iPad verzonden. De data wordt direct opgeslagen en verwerkt.

Hoe ver kunnen de ontvanger ( iPad ) en de borstgordel van elkaar weg zijn?

De reikwijdte bedraagt ongeveer 5-10 meter. Het beste is om de iPad in dezelfde ruimte te plaatsen waar de patiënt getest wordt. Gezien de geringe plaats die de iPad inneemt moet dat geen probleem zijn.

Hoe vaak moet een VNS-Analyse afgenomen worden?

Dit is afhankelijk van de diagnose in de eerste test.
1-2 metingen per jaar als profylaxe is zeer aan te bevelen om vroegtijdige ontsporing van het VNS vast te kunnen stellen.
Als therapiecontrole bevelen wij aan om de test vaker door te voeren zodat het therapie resultaat gevolgd kan worden.
Het kan b.v. zinvol zijn om drie metingen per maand te doen. Bijvoorbeeld 1 meting als uitgangspunt. Meting 2 met ademtherapie en de 3e meting na 30 dagen ademtherapie.

Hoe interpreteer ik meetwaarden met een " zeer beperkte regulatie " als er geen symptomen of klachten aanwezig zijn.

Meestal liggen hier stress en/of langdurige stress zoals conflicten aan ten grondslag. Gespannen verhoudingen, familieruzie, langdurige problemen met de kinderen of ouders, werkdruk of werkloosheid zijn hier voorbeelden van. Hier is het belangrijk om de oorzaken met de patiënt te bespreken en uit te leggen wat deze stress voor uitwerking heeft op het lichaam.

Een langdurige beperkte regulatie is de basis voor het ontstaan van ziekte. De VNS-Analyse is de ideale preventie.

Echter moet in dit soort diagnoses een familieanamnese worden afgenomen om eventuele erfelijke cardiologische aandoeningen te achterhalen. Eventueel kan een belastings ECG afgenomen worden om eventuele onderliggende pathologie uit te sluiten.

Zijn er contra-indicaties voor een HRV/VNS-Analyse?

Ja.
Patiënten met hartritmestoornissen en/of absolute arrhythmie  kunnen niet getest worden, gezien de basis van de HRV meting een stabiel sinusritme nodig heeft. Bij deze patiënten is de uitslag vals positief.
Vaak ontdekken we echter bij een eerste VNS-Analyse dat er hartritme stoornissen bestaan, daar deze in de ECG goed zichtbaar zijn.

Patiënten met een pacemaker,  die regelmatig actief is, kunnen eveneens niet getest worden. De mathematische berekening heeft in dit geval geen betekenis. De pacemaker neemt de activiteit van het vegetatieve zenuwstelsel over waardoor er geen interpretatie over de regulatie door het VNS gegeven kan worden.