HRV - Parameters

Tijd gebaseerde, niet lineaire en frequentie gebaseerde parameters

Tijd gebaseerde HRV parameters:

RR: Meet de afstand tussen twee hartslagen ( R-Daling in QRS-Complex/ECG). De Afkorting RR kan in de Duitse taal vergissingen veroorzaken gezien hiermee ook de bloeddruk bedoeld kan worden.

NN: De afstand tussen twee hartslagen ( Normaal to Normaal )

SDNN: Meet de standaardafwijking van alle NN-Intervallen, de SDNN geeft een gemiddelde waarde van de variabiliteit en bestaat uit sympathische en parasympatische aandelen. Men kan de SDNN ook als totaal variabiliteit of total power beschouwen. Voor de patiënt geldt deze parameter als totaalenergie binnen het regulatiesysteem.

SDANN: Meet de standaardafwijking van de gemiddelde NN-Interval alle 5 minuten van de totale meting. ( Hogere waarden wijzen op een verhoogde parasympatische activiteit )

SDANN-i: Meet de standaardafwijking van de gemiddelde NN-Interval alle 5 minuten secties bij een meting van 24 uur. ( Hogere waarden wijzen op een verhoogde parasympatische activiteit )

r-MSSD: Kwadraatwortel van de totaal som van alle verschillen tussen naburige NN-Intervallen ( Hogere waarden wijzen op een verhoogde parasympatische activiteit )

SI: Stressindex, geeft de sympathische activiteit weer

pNN50: Het percentage van de intervallen met minstens 50 ms afwijking ten opzichte van een voorgaande interval. ( Hogere waarde wijzen op een verhoogde parasympatische activiteit )

SDSD: Standaardafwijking van de verschillen tussen naburige NN-Intervallen

NN50: Het aantal paren van naburige NN-Intervallen, die meer dan 50 ms van elkaar afwijken binnen de totale meting. ( Hogere waarden wijzen op een verhoogde parasympatische activiteit )

Er berstaan nog veel meer HRV Parameters. Veel van deze parameters zijn niet relevant.
Bij de VNS Analyse worden de belangrijkste tijdberekeningsparameters , RMSSD ( Parasympathicus ), SI ( Sympathicus ), en SDNN ( standaardafwijking ) berekent en grafisch weergegeven.
Daarnaast worden de belangrijke niet lineaire parameters Alpha1/DFA1 berekend, die de kwaliteit van het regulatievermogen en het samenspel tussen de regelsystemen weerspiegelt.

De niet Lineaire parameter

Alpha 1 oder DFA 1: detrendet fluctuation analyse of trendbereinigte fluktuationsanalyse.

De Alpha 1 waarde meet niet alleen zuiver de tijds veranderingen in de hartfrequentievariabiliteit (HRV),maar in het bijzonder de kwaliteit van de regulatie. Door het bepalen van het HRV signaal binnen onopzettelijke, wederkerende gebieden, kan vastgesteld worden hoe de enkele regelsystemen samenwerken.

Optimaal is de Alpha 1 waarde rond de 1.0. Dit zegt ook dat in de hartfrequentie variabiliteit 50% toevallige signalen optreden, die op een snel reactievermogen duiden, en 50% van deze signalen bestaat uit wederkerende signalen. Dit betekend een optimale stabiliteit van het regulatiesysteem.

Alles boven de 1.0 betekend meer stabiliteit die veroorzaakt wordt door compensatieprocessen in de enkele regelsystemen.

Alles onder de 1,0 betekend te veel toevalligheid en wijst vanaf een waarde van 0,8  op een slechte samenwerking tussen de regelsystemen. Men kan deze situatie als chaos in het systeem beschouwen.

Een voorbeeld van stabiliteit in het systeem is de meting onder gecontroleerde ademhaling. Wanneer men deze meting doorvoert ontstaat er een respiratorische sinusarrhythmie die mooi in het rhytmogram te zien is. Het signaal ziet er zeer gelijkmatig uit, wat betekend er is meer stabiliteit in het systeem voorhanden. De regelsystemen werken zeer nauw samen, die we als coherentie benoemen. Onder de gecontroleerde ademhaling stijgt de Alpha 1 waarde. Dit kan men niet als negatief beoordelen gezien we hieraan kunnen zien dat de systemen in coherentie treden.

Frequentie gebaseerde parameters

De zuivere RR-Intervallen kunnen door de FFT ( Fast-Fourier-Transformation ) in hun frequentieaantal ontleed worden. Er onderscheiden zich uit het signaal frequentieaandelen in het bereik VLF, LF und HF. De gezamenlijke machtsverhouding wordt in TP ( Total Power ) weergegeven.

Durch die FFT Fast Fourier Transformation werden die reinen RR-Intervalle in ihre Spektren zerlegt. Schwingungen in dem Bereich HF, LF und VLF werden dabei berechnet.

VLF - Very Low Frequency
Frequenzbereich: 0,00 - 0,04Hz

LF  - Low Frequency
Frequenzbereich: 0,04 - 0,15Hz

HF - High Frequnecy
Frequenzbereich: 0,15 - 0,4Hz

LF/HF Ratio