Privacy beleid

Privacy policy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld omdat u deze ons aanlevert.  Dit kan b.v. zijn door het invullen van het contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht op informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld. Bovendien heeft u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacy beleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar U. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacy beleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacy beleid.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

Commit GmbH
Poststr. 37a
38704 Liebenburg
Duitsland

Telefon: +49 (0) 5346 912415
Telefax: +49 (0) 5346 912416
E-Mail:

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1, E of F DSGVO uitgevoerd is,  heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.  Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacy beleid. Als u een bezwaarschrift indient, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dat er zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bestaan voor de verwerking, die in rechte opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van onze onderneming. ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs.1 DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct mail  heeft u op elk moment het recht om bezwaar maken tegen de verwerking met betrekking tot uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Indien u bezwaar heeft tegen opslag van uw persoonlijke gegevens dan worden deze niet meer gebruikt voor direct marketing doeleinden (in tegenstelling tot art. 21 par. 2 DSGVO).

Klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
  • Als we niet langer uw persoonlijke gegevens nodig hebben, maar u hebt deze nodig om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend overeenkomstig artikel 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het doel wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang,  de Europese Unie of een lidstaat.

Verzet tegen reclame-e-mails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser mogelijk maakt Cookies kunnen een beperkte functionaliteit hebben op deze website.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.

Logbestanden Server

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contact

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacy beleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Contractverwerking

We hebben een contract voor contractverwerking afgesloten met Google en implementeren de strenge eisen van Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief data

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief , Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Annuleren" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard vanaf de nieuwsbrief tot uw annulering en worden verwijderd na het afmelden van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven ongewijzigd.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacy modus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan waarmee YouTube informatie over bezoekers van onze website kan ontvangen, die onder meer wordt gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. op uw apparaat blijven totdat u het verwijdert.

Indien nodig kunnen na de lancering van een YouTube-video extra gegevensverwerkingshandelingen worden gestart die we niet kunnen controleren.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg hun privacy beleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl voor meer informatie over privacy op YouTube.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacy beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aangename presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens, raadpleegt u het Privacy beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.