Voor het opsporen van een zwakte van het sympathische zenuwstelsel

VNS Analyse
Orthostase

De apart verkrijgbare module orthostasetest is bij patienten met opvallend hoge waarden van de parasympathicus in combinatie met vermoeidheid en energieverlies te gebruiken. Belangrijk in dit geval is, om vast te stellen of er sprake is van een regulatiestoring met hyperactieve parasympathicus en een zwakke sympathicus.

Om de uitslag van de patient beter te kunnen beoordelen kan een orthostasetest worden doorgevoerd. 130 RR-lntervallen worden bij de patient liggend gemeten. Daarna volgt een akoestisch signaal en de aanwijzing "Nu Opstaan". Na het opstaan worden 210 RR-lntervallen staand gemeten.

In tegenstelling tot de module met ademhalings begeleiding, waarmee activatie van de parasympathicus gecontroleerd kan worden, wordt door de orthostasetest een stress reactie opgeroepen om deactivatie van de parasympathicus te beoordelen. Er moet een duidelijk onderscheid meetbaar zijn tussen de liggende en de staande positie. De hartfrequentie (HF) en de stressindex ( SI, rode balk) moeten stijgen en de parasympathicus
(RMSSD, Blauwe balk) moet dalen.

Geen of slechts een geringe verandering van de parameters duidt op een regulatie storing met een dominante parasympathicus en een zwakke sympathicus.

HRV_Orthostase

HRV_Orthostase

HRV_Orthostase

Orthostase test:

Tijdens de meting dient altijd iemand bij de patiënt te blijven. De patiënt wordt eerst liggend gemeten. Na een voor geprogrammeerde tijd geeft de VNS Analyse het signaal " Sta alstublieft op" De rest van de meting vindt in staande positie plaats. De totale meting omvat 340 RR-intervallen, ca 5 minuten. Na het beëindigen van de meting wordt de liggende meting met de staande vergeleken.